อาการปวดเรื้อรัง

อาการปวดเรื้อรัง เป็นอาการที่คนจำนวนไม่น้อยเคยประสบพบเจอ เช่น ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า เป็นต้น โดยมักปวดเป็นเวลานานและมีผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เป็นอาการที่ควรให้ความสำคัญ หากมีอาการที่เป็นกังวล ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

อาการปวดเรื้อรัง

อาการปวดเรื้อรัง คือ อาการปวดที่มีระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 3-6 เดือน ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สุขภาพร่างกาย และคุณภาพชีวิตโดยรวม

การกระตุ้นไขสันหลัง

การกระตุ้นไขสันหลังช่วยยับยั้ง การส่งสัญญาณความเจ็บปวดที่ส่งผ่านระหว่างไขสันหลังและสมอง ซึ่งอาจสามารถช่วยระงับอาการปวดเรื้อรังได้

การฝัง เครื่องให้ยา

ระงับปวดผ่านช่องไขสันหลัง

การนำส่งยาผ่านช่องไขสันหลัง สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนำส่งยาเข้าไปยังน้ำหล่อเลี้ยงรอบไขสันหลังโดยตรง ด้วยปั๊มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

การฝัง เครื่องให้ยา

ลดเกร็งทางไขสันหลัง

การรักษาด้วยการฝังเครื่องให้ยาลดเกร็งทางไขสันหลัง (ITB)  คือ การรักษาโดยการใช้ยาบาโคลเฟนเข้าไปทางน้ำที่หล่อเลี้ยงไขสันหลัง (เยื้อหุ้มไขสันหลัง) เพื่อจัดการกับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งรุนแรง